Wypadki przy pracy. Jak ich uniknąć?

Pojęcie wypadku przy pracy definiuje art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z przepisami za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, występujące w związku z pracą i spowodowane przez czynnik zewnętrzny, którego efektem jest uraz albo śmierć. Czy prawo określa sposoby zabezpieczające pracownika przed wypadkami przy pracy?

Zapobieganie wypadkom przy pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy, które nie zagrażają jego zdrowiu i życiu. Obowiązek ten jest realizowany przez wdrożenie w przedsiębiorstwie przepisów BHP stosownych do rodzaju wykonywanej działalności. Obok podstawowych elementów zabezpieczających zdrowie i życie zatrudnionych, istnieje szereg przepisów mówiących jak chronić je podczas prac szczególnie niebezpiecznych. Inne zasady BHP będą dotyczyć pracy w biurze, inne pracy w zakładzie produkcyjnym.

Jakie środki podejmowane są w celu zapobiegania wypadkom przy pracy? Pracodawca ma obowiązek m.in. chronić pracowników przed oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, do których zalicza się wysoką temperaturę, hałas, czy pyły. Maszyny wykorzystywane do pracy muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, by nie stanowić zagrożenia dla obsługujących je osób. Pracodawca nie może nakazać zatrudnionemu przenosić ręcznie ciężarów o masie wykraczającej ponad ustalone normy. Wszystko to tworzyć ma nie tylko komfortowe, ale także bezpieczne warunki pracy.

Środki ochrony indywidualnej – co się do nich zalicza?

Prawo określa, że w sytuacji, gdy zagrożeń przy pracy nie da się całkowicie uniknąć lub ograniczyć, pracownik powinien stosować środki ochrony indywidualnej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. określa typy prac i rodzaje zabezpieczeń, które powinny być przy nich stosowane. 

W określonych przypadkach pracodawca ma obowiązek dostarczyć zatrudnionym m.in. takie środki ochrony indywidualnej, jak: 

  • odzież ochronna, czyli kombinezony, ubrania, czy fartuchy,
  • środki ochrony głowy, w tym hełmy ochronne i nakrycia głowy,
  • środki ochrony twarzy, oczu i układu oddechowego, takie jak gogle, maski, osłony twarzy,
  • środki ochrony przed upadkiem z wysokości, w tym liny, amortyzatory i szelki bezpieczeństwa.

Pracownik nie powinien ponosić kosztów związanych z zakupem środków ochrony indywidualnej. Ich dostarczeniem musi zająć się zakład pracy.

Chcesz zabezpieczyć pracowników podczas pracy? Wejdź na stronę partnera https://asekuracje.pl/

Dodatkowe zabezpieczenia w pracy na wysokości

W prawie mówi się o grupie prac szczególnie niebezpiecznych. Zalicza się do nich prace na wysokości, czyli na platformie położonej powyżej 1 m ponad ziemią, która nie jest osłonięta ze wszystkich stron ścianami. Wykonującemu ją pracownikowi potrzebna jest odpowiednia asekuracja, która w dodatkowy sposób chronić go będzie przed wystąpieniem wypadku przy pracy. Prace na wysokości należy wykonywać na stabilnych elementach konstrukcyjnych, takich jak rusztowania, drabiny, czy kominy. Platformy powinny być ogrodzone przez bariery z krawężnikami i poręczami, które ograniczą ryzyko wypadnięcia. Pracownik nie powinien wykonywać zadań, które wymagają od niego wychylania się poza zabezpieczenia. Wymienione środki to tylko część zasad, które należy spełnić przed przystąpieniem do robót na wysokości.

Wypadków przy pracy nie można wyeliminować całkowicie. Przestrzeganie przepisów i zasad pomaga jednak niwelować ryzyko wystąpienia zagrożeń. Pracodawcy powinni spełniać obowiązki BHP, z kolei zatrudnieni muszą bezwzględnie stosować się do określonych zasad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*