Wszystko o rozwodzie

Wszystko o rozwodzie

Czym jest rozwód?

Rozwód to potwierdzone decyzją sądu rozwiązanie małżeństwa na wniosek jednego lub obojga małżonków. Warunkami koniecznymi dopuszczenia do rozwodu jest trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który daje każdemu małżonkowi prawo do żądania rozwodu w przypadku spełnienia tych warunków, nie precyzuje jednak tych definicji. Pod tymi słowami kryje się zatem całokształt więzi między małżonkami.

Orzeczenie sądu jest nieodwracalne. Małżeństwo przestaje istnieć wraz z ogłoszeniem wyroku sądowego, dlatego możliwe jest zawarcie ponownego związku małżeńskiego przez obie strony oraz powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego przez małżonka, który zmieniał nazwisko na skutek małżeństwa.

Kiedy rozwód, kiedy separacja?

W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na zakończenie pożycia małżeńskiego, mają do wyboru trzy możliwości: rozwód, separację oraz pozostawanie w separacji faktycznej (rozdzielenie, niepotwierdzone jednak orzeczeniem sądu).

Na separację małżeństwa decydują się, gdy wciąż widzą szanse na odnowienie relacji małżeńskich. Często jest ona orzekana wówczas, gdy sąd nie zgodzi się na orzeczenie rozwodu (uzyskanie separacji jest z prawnego punktu widzenia o wiele prostsze, ponieważ wymaga spełnienia mniejszej liczby warunków). Separacja może zakończyć się rozwodem lub pogodzeniem się małżonków.

Pozew o rozwód to rozwiązanie dla tych małżonków, którzy nie widzą już żadnych szans na ocalenie wspólnej relacji i chcą zlikwidować wszystkie możliwe do zniesienia więzi. Całkowite zerwanie więzi z partnerem nie jest możliwe w przypadku posiadania wspólnych dzieci (partnerzy powinni współdziałać w kwestii wspólnego wychowania).  

Sąd może nie zgodzić się na rozwód, gdy małżonkom nie uda się udowodnić trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Do rozwodu nie może także dojść wówczas, gdy żąda go jedynie winny małżonek, gdy miałoby ucierpieć dobro małoletniego wspólnego dziecka lub gdy jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory).

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy do niego dochodzi i dlaczego lepiej być niewinnym?

Rozwód z orzekaniem o winie trwa zdecydowanie dłużej niż ten za zgodą obu stron. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wymaga to przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego, przesłuchania świadków, wnikliwej oceny sytuacji obu małżonków.

Nawet sytuacja, która wydaje się prosta, może okazać się niezupełnie jednoznaczna. Dla przykładu, w przypadku zdrady jednego z małżonków analizowane są przyczyny zdrady, np. agresja czy alkoholizm drugiej ze stron. Można dowieść zatem, że zdrada nie była przyczyną rozstania, tylko skutkiem relacji małżeńskich.

Wśród najczęstszych przyczyn rozwodu z orzeczeniem o winie należą: zdrada, agresja, alkoholizm, groźby, porzucenie małżonka bez powodu.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie niewinny małżonek może starać się o przyznanie alimentów. Co więcej, podział majątku nie może zostać przeprowadzony tak, by ucierpiała wygrana strona, a wszelkie koszty postępowania ponosi winny. Niewinnemu małżonkowi zwykle przysługuje także pełna opieka nad dziećmi (sąd wnikliwie sprawdza, czy strona, która jest winna rozpadu małżeństwa, należycie wypełnia swoje obowiązki rodzicielskie).

Warto zapoznać również zapoznać się z informacjami na stronie Kancelarii Prawnej: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/rozwod/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*