Świadczenia wypłacane przez ZUS

28 grudnia 2018 Redaktor 2

Obowiązujące w Polsce prawo gwarantuje obecnie obywatelom, że po przepracowaniu określonej ilości lat oraz odprowadzaniu składek będą oni mogli pobierać celowe świadczenia w związku z […]