Świadczenia wypłacane przez ZUS

Obowiązujące w Polsce prawo gwarantuje obecnie obywatelom, że po przepracowaniu określonej ilości lat oraz odprowadzaniu składek będą oni mogli pobierać celowe świadczenia w związku z długotrwałą chorobą, niezdolnością do pracy, czy osiągnięciem wieku emerytalnego. Odpowiednia wielkość składek odprowadzana jest przez lata zatrudnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i stanowi procent od otrzymywanego wynagrodzenia. To właśnie skumulowane na prywatnym koncie ZUS pieniądze uprawniają do otrzymywania świadczeń. Które z nich są najpopularniejsze?

Kiedy mogę otrzymać rentę?

Jednym z najczęściej pobieranych przez obywateli świadczeń jest renta. Stanowi ona nic innego, jak pieniądze, które regularnie wypłacane są przez ubezpieczalnie w związku z trwałą lub okresową niezdolnością do wykonywania pracy. Pracownik w ciągu lat pracy zawodowej odprowadza składki do ZUS adekwatne do otrzymywanego wynagrodzenia. Obecnie procentowa wielkość składki rentowej wynosi 8% i jest to kwota, którą po części opłaca zakład pracy oraz zatrudniona w nim osoba. Obywatele mają także możliwość pobierania tak zwanej renty rodzinnej. Przyznawana jest ona w związku ze śmiercią jednego z członków rodziny.

Kwestia emerytury i pieniędzy z tym związanych

Po osiągnięciu określonego wieku i spełnieniu warunków pobocznych można starać się o świadczenie przedemerytalne lub emeryturę. Na poczet tych kwot ubezpieczony także powinien odprowadzać odpowiednie kwoty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce obowiązkowa składka stanowi 19,52% podstawy jej wymiaru.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*