Rozwód z orzekaniem o winie? Konsekwencje prawne

Sprawa rozwodowa nie jest komfortowym zdarzeniem dla obojga małżonków. Trwały rozpad pożycia małżeńskiego, którego konsekwencją jest złożenie pozwu o rozwód najczęściej niesie za sobą skomplikowaną sytuację osobistą. W momencie składania wniosku rozwodowego należy określić, czy małżeństwo zakończone zostanie bez orzekania o winie, czy też z winy małżonków. Decyzja o rozstrzygnięciu winy należy do sądu jednak już na etapie składania wniosku warto zdać sobie sprawę z konsekwencji formalnoprawnych, które niesie za sobą decyzja o ustaleniu osoby, winnej rozpadu formalnego związku.

Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy należy wykazać winę współmałżonka?

Adwokat rozwód Katowice –  w sytuacji, gdy pojawia się niewiedza, wątpliwości lub brak pewności sobie w związku z postępowaniem rozwodowym warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Pomoże on ustalić, czy należy i warto wnioskować o rozwód z orzekaniem o winie, a także podpowie, jakie elementy mogą stanowić dowód w sprawie. Tak. Winę trzeba będzie udowodnić przed sądem. Postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie trwa z reguły dłużej niż postępowanie bez orzekania o winie, a zmiany w zakresie wnioskowania o winie współmałżonka można wystosować w trakcie postępowania, do momentu uprawomocnienia się wyroku sądowego. Winę współmałżonka należy wykazać w przypadku, gdy jest on odpowiedzialny za rozpad pożycia małżeńskiego. Rozwód Katowice? Skorzystaj z porady prawnika jeżeli zależy Ci, aby dokładnie określić, co może stanowić winę współmałżonka.

Przykłady – co może być podstawą orzekania o winie współmałżonka?

Jeżeli zależy Ci na ustaleniu winnym rozpadu małżeństwa Twojego współmałżonka, musisz wykazać celowość jego działań, zmierzających do rozpadu małżeństwa (stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, materialnej, zdrada, uzależnienia, brak działań, mających na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny). Czynności, mające wpływ na rozpad małżeństwa należy udowodnić. Potrzebne będą dokumenty, związane z sytuacją rodzinną (jeżeli został wdrożony program Niebieskiej Karty), zaświadczenia lekarskie, paragony z Izby Wytrzeźwień. Dowodami mogą być ponadto wiadomości sms, e-mail, rozmowy w komunikatorach, zdjęcia.

Konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest sprawą, ciągnącą się dłużej niż postępowanie bez orzekania. Udowadniając winę współmałżonka, możesz liczyć na uzyskanie alimentów w przypadku pogorszenia się statusu materialnego. W zależności od szczegółowych ustaleń, znaczenie będzie miało, czy grozi Ci niedostatek, czy też obniżenie stopy życiowej. Orzeczenie o winie będzie potrzebne również wtedy, gdy będzie konieczność nierównego podziału majątku lub konieczności dokonania eksmisji jednego ze współmałżonków. Wysoka jakość obsługi prawnej sprawia, że postępowanie sądowe przebiega sprawnie. Adwokat rozwód Katowice niezbędny w przypadku, gdy sytuacja jest skomplikowana. Doświadczony prawnik pomoże przejść przez tę trudną sytuację, wzmacniając pewność siebie, niezbędną do udowodnienia swoich argumentów. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*