Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Liczba rozwodów z roku na rok jest coraz większa, co potwierdzają najnowsze statystyki, a także te z 2013 roku. Jednak także coraz więcej małżeństw podczas przeprowadzania tego typu postępowania wnosi rozwód z orzeczeniem o winie. Zdecydowana większość rozpadów małżeństw to właśnie te na skutek zdrady, nadużywania alkoholu czy innych patologii rodzinnych. Każdy z nich w tym przypadku jest jednak związany z oskarżeniem jednej strony o winę rozpadu małżeństwa.

Wina

Poprzez winę należy, według kodeksu karnego, rozumieć określone działanie jednego z małżonków, które narusza jego obowiązki małżeńskie, jest w całości sprzeczne z normami prawnymi, zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami – normy te ustalane są między małżonkami, a także jeden z małżonków winny rozkładu pożycia jest świadomy, iż działania przez niego podejmowane wpływają negatywnie na małżeństwo i przyczyniają się do jego rozpadu. Jedno z tych czynności musi zostać naruszone, aby można było orzec rozwód z orzeczeniem winy.

Czy warto?

Największym skutkiem poniesionym przez wprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie jest nierównomierny podział obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami. Może zatem warto oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu i spróbować się dogadać, by można było podzielić winę między dwojga lub nie wnosić rozwodu z orzeczeniem o winie.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*