Rozwód – koszt procesu i dodatkowe opłaty

Wiele osób, które chcą złożyć pozew o rozwód, obawia się formalności i kosztów procesu. Na ogólną cenę rozwodu mają wpływ liczne, pomniejsze kwoty; niektóre są odgórnie narzucone, część natomiast może pojawić się dopiero w trakcie procesu, a ich wysokość jest zmienna. Jeśli powód znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z kosztów sądowych.

Ile kosztuje rozwód?

Podstawowy koszt postępowania sądowego wynosi 600zł. Opłatę stałą należy uiścić w kasie sądu, bądź przelewem w momencie składania pozwu. Można także zawnioskować o całkowite bądź częściowe zwolnienie z kosztów, załączając stosowny formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Zwolnienie dotyczy samego postępowania sądowego, nie pokrywa jednak kosztów pełnomocnika drugiej strony. Jeżeli rozwód zakończy się bez orzekania o winie, sąd zwróci osobie wpłacającej połowę kwoty z 600zł. Ponadto 150zł powinien także zwrócić nam małżonek, który nie opłacał pozwu.

Dodatkowe koszty poza opłatą sądową

W przypadku korzystania z pomocy profesjonalnego adwokata, opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 złotych. Do tego należy doliczyć koszt usługi adwokackiej. Jednorazowa konsultacja to cena od 150zł. Zlecenie kompleksowego prowadzenia sprawy to koszt pomiędzy 1500zł a 6000zł, zależnie od zawiłości postępowania.

Składając pozew konieczne jest dostarczenie odpisu aktu małżeństwa, bądź aktów urodzenia dzieci. Jeśli nie posiadamy własnych odpisów, koszt każdego nowego dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego wyniesie 22 złote.

Ponadto jeśli w trakcie procesu ma nastąpić podział wspólnego majątku, opłata sądowa wyniesie 300zł w przypadku zgodności stron w tym zakresie, lub 1000zł – jeśli sąd sam będzie musiał przeprowadzić wnioskowany podział. Ewentualne mediacje to maksymalny koszt 450zł.

Gdy zostaną zasądzone alimenty, zobowiązany małżonek musi pokryć opłatę stosunkową, zależną od ich wysokości. W przypadku nakazu eksmisji, dodatkowa opłata wyniesie 200zł.

Jeżeli sąd uzna za konieczne, strony mogą zostać zobowiązane do pokrycia kosztu stawiennictwa wezwanych świadków, lub opinii biegłego sądowego – są to kwoty zmienne, zależne od charakteru danej sprawy. Dodatkowe 500-1000zł może kosztować opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, niezbędna, gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci, i występuje spór o władzę rodzicielską, czy ustalenie kontaktów z dziećmi. Jeśli niezbędne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora, do sprawy należy doliczyć koszt 80zł za jego wizytę.

Kto płaci za postępowanie sądowe?

Z zasady koszty postępowania sądowego ponosi strona przegrana – wlicza się tu koszty opłat sądowych, zastępstwa procesowego i innych wydatków. W praktyce sąd indywidualnie rozpatruje każdą sytuację, i do czasu uprawomocnienia się wyroku to strona składająca wniosek o rozwód musi pokrywać wszystkie koszty.

Często zdarza się, że sąd nakazuje pokrycie kosztów procesu i dodatkowych opinii po połowie przez każdego z małżonków. W takim przypadku koszt profesjonalnego pełnomocnika jest osobiście opłacany przez strony, które zdecydowały się na jego usługi.

Gdy sąd orzeknie o winie jednego z małżonków, na wyraźne życzenie drugiego, winny będzie musiał zwrócić mu także wszystkie niezbędne koszty postępowania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*