Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy jest jej rozwiązanie za porozumieniem stron. Jest to metoda najmniej konfliktowa oraz dająca satysfakcję z umiejętności dyplomacji i pozostająca w pozytywnych relacjach między stronami. Zawarcie porozumienia tego rodzaju możliwe jest w przypadku każdego rodzaju umowy. Może je zaproponować pracownik, jak i pracodawca.

Data rozwiązania umowy tą metodą

Dodatkowym plusem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwość ustalenia przez strony dogodnego terminu wygaśnięcia stosunku pracy. Nie trzeba zatem zachowywać okresów wypowiedzenia określonych w umowie lub w kodeksie pracy. Strony mogą określić w treści porozumienia dzień definitywnego zakończenia umowy, kiedy może nastąpić w dniu zawarcia porozumienia. Przyjmuje się również, że brak wskazania określonej daty oznacza, że rozwiązania następuje w dniu zawarcia porozumienia.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy

Warto wiedzieć, że wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie przesądza o niemożności zawarcia porozumienia. Istnieje zatem możliwość cofnięcia oświadczenia umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Zazwyczaj następuje to, gdy adresat otrzymał wypowiedzenie przed lub równocześnie z oświadczeniem o rozwiązaniu określonej umowy.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*