Rodzic też może dochodzić alimentów od dziecka – w jakich sytuacjach? Jak się przed tym bronić?

Alimenty to świadczenie, które znaczna część społeczeństwa zwykła utożsamiać z płaceniem jednego z rodziców na dziecko. Powody tego są różne i zależne od sytuacji w rodzinie, jednakże niewiele osób wie, że zgodnie z literą prawa polskiego alimentów mogą żądać również rodzice od swoich dorosłych dzieci. W jakich sytuacjach się to dzieje? Jak się bronić przed płaceniem alimentów na rodzica będąc pewnym, że takie świadczenia mu się nie należą?

 

Alimenty dla rodzica znajdującego się w niedostatku

 

Świadczeń alimentacyjnych od dzieci na drodze prawnej zwykle żądają rodzice, którzy do tej pory nie mieli dobrych relacji ze swoimi pociechami. Adwokaci twierdzą, że ogromny odsetek spraw dotyczy rodzin patologicznych. Alimenty na rzecz rodziców są przyznawane w sytuacji kiedy Sąd po rozpoznaniu sprawy uzna, że rodzic, niezależnie od choroby alkoholowej jaką przebył lub która trwa, znalazł się w niedostatku a sytuacja materialna dziecka pozwala na udzielenie mu wsparcia finansowego.

 

Dziecko może skutecznie się bronić

 

Jeżeli dorosłe potomstwo wykaże przed sądem, że uzyskiwane dochody są za niskie lub że rodzic w okresie dzieciństwa nie wykonywał należycie władzy rodzicielskiej i przedstawi wiarygodne dowody, które to potwierdzają to wyrokiem sądu roszczenie alimentacyjne może zostać oddalone w całości. Ważne jest jednak, aby korzystać z rad doświadczonego prawnika, który wskaże jakie kroki należy podjąć.

3 Komentarze

  1. Są przypadki kiedy córka/syn chce odciąć się od swoich rodziców, bo pochodzi z rodziny patologicznej. I kiedy dziecko miałoby jeszcze płacić rodzicom, nierzadko takim, którzy nadużywają alkoholu – to trochę chore

  2. Dobrze również mieć ze swoim prawnikiem relacje niemal przyjacielskie – wtedy spojrzenie na problemy nabiera zupełnie innego, łagodniejszego wymiaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*