Podróż służbowa – znaj swoje prawa!

Podróż służbowa - znaj swoje prawa!

Wykonywanie pracy w danym zakładzie wiąże się z wieloma obowiązkami, które nakładane są na podwładnego. Ich głównym źródłem jest umowa o pracę, która stanowi podstawę do wydawania poleceń służbowych.

Te mogą być różne- od polecenia obsługi konkretnego klienta, aż do wyjechania w podróż służbową. Jednakże warto wiedzieć, jakie prawa ma pracownik w tym zakresie.

Zwrot kosztów

Delegacja w podróż służbową może przypaść każdemu pracownikowi. Wyjazd poza miejsce wykonywania pracy obejmuje także podróże za granicę. Warto wiedzieć, że wówczas pracownikowi przysługują diety zagraniczne. Stanowi ona nic innego, jak zwrot kosztów za podróż służbową. Obejmuje nie tylko koszty wyżywienia, lecz także noclegu. Jej wysokość uzależniona jest od czasu, w jakim pracownik przebywa poza miejscem pracy. Dieta w pełnej wysokości przysługuje osobie, która w delegacji przebywa ponad 12 godzin. Na połowę ustalonej diety może liczyć pracownik, który przebywa w podróży służbowej od 8 do 12 godzin, natomiast 1/3 diety przysługuje osobom pozostającym poza miejscem pracy do 8 godzin w ciągu doby.

Możesz odmówić!

Oddelegowanie w podróż służbową nie zawsze musi kończyć się jednak spełnieniem woli pracodawcy. Jeśli umowa o pracę nie uwzględnia obowiązku odbywania delegacji, wówczas odbycie podróży służbowej jest jedynie dobrą wolą pracownika. Pracodawca nie ma podstaw, by wysłać danego pracownika w delegację obowiązkowo. Słysząc odmowę musi ją przyjąć, a także nie może w tej sprawie wyciągnąć żadnych konsekwencji.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*