Jesteś nowy na rynku pracy? To musisz wiedzieć!

Nie istnieje idealny moment, w którym pracownik mógłby podjąć się pierwszego zatrudnienia. Wiele osób determinuje podjęcie pierwszej pracy kwestiami pieniężnymi, ponieważ dodatkowa gotówka w młodym wieku może być wydawana całkowicie bezmyślnie. Warto jednak pamiętać, że samo znalezienie pracy nie wystarczy- trzeba wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma pracownik oraz jak nie dać się oszukać podczas podpisywania umowy o pracę. Co jest absolutnym minimum wiedzy, którą powinniśmy posiadać?

Umowa o pracę

Każde zatrudnienie, nawet osoby niepełnoletnie, powinno opierać się o stosowną umowę. Ta może przybierać formę umowy o pracę lub o dzieło, bądź zlecenie. To właśnie na podstawie tego dokumentu zatrudniony nabywa prawa do otrzymywania nagrodzenia, a to przecież o to w głównej mierze chodzi. W związku z istnieniem wielu form umów pracownik posiada odmienne prawa i obowiązki wynikające z ich podpisaniem. Warto pamiętać, by sprawdzić, czy kwota wynagrodzenia wpisana na umowie zgadza się z ustaloną wcześniej oraz czy godziny pracy odpowiadają na oczekiwania i możliwości.

Zakończenie zatrudnienia

Najpopularniejszą formą zakończenia pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. W zależności od ustaleń moment jej zakończenia określony jest w dokumencie i odpowiada obu stronom. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem jest korzystna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ ich stosunki nie ulegają pogorszeniu w wyniku dochodzenia roszczeń. Z inicjatywą podpisania tego dokumentu może wyjść każda ze stron porozumienia.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*