Jak złożyć wniosek o alimenty?

Kiedy dwoje rodziców się rozstaje, bez różnicy czy byli w związku małżeńskim czy nie, powinny uregulować kwestie prawne związane z dziećmi. O przyznaniu opieki nad dzieckiem, oraz ustaleniu wysokości alimentów decyduje sąd. O alimenty warto wystąpić jak najszybciej, by zapewnić stabilność finansową dziecku i zaspokoić jego potrzeby. Warto wiedzieć jakie kroki podjąć, aby szybko i skutecznie wyegzekwować należne świadczenia.

Pozew o alimenty

Aby rozpocząć starania w kierunku otrzymania alimentów należy złożyć pozew o alimenty do sądu rejonowego. Jak wygląda i gdzie należy go złożyć?

Sąd właściwy w sprawach o alimenty

właściwego w tej sprawie sądu. Może nim być zarówno ten właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dla pozwanego (osoby, od której chcemy wyegzekwować świadczenie), lub dla dziecka. Jeżeli drugi rodzic mieszka w miejscowości znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania dziecka, warto wybrać drugą opcję. Zaoszczędzi to problemu z dojazdem na ewentualne rozprawy sądowe. Kiedy wiemy już do którego sądu się zwrócić, należy sporządzić pozew o alimenty. To najważniejsze pismo procesowe w tej sprawie, warto więc by zostało przygotowane z odpowiednią starannością i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli nie czujemy się na siłach w tworzeniu samodzielnie takiego dokumentu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Praktycznie w każdym mieście znajdziemy prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym, takich jak choćby Kancelaria Prawna Częstochowa, którzy pomogą nam w przygotowaniu dokumentów sądowych.

Co napisać w pozwie o alimenty?

Występując z pozwem o alimenty należy pamiętać o odpowiedniej formie pisma. Należy wskazać sąd do którego występujemy, oraz strony w sprawie: powoda i pozwanego. Podstawą kwestią jest oczywiście żądanie, z którym występujemy. Należy zawrzeć całość oczekiwań, z którymi występujemy: dotyczące ustalania alimentów, wskazania ich wysokości, a także termin płatności alimentów np. do końca danego miesiąca). Możemy również ubiegać się o zwrot kosztów sądowych, co także należy zawrzeć w piśmie. W dalszej części zawrzeć należy uzasadnienie i okoliczności sprawy. W sprawach o alimenty ważną kwestią są wydatki ponoszone na utrzymanie i wychowanie dziecka. Warto załączyć dowody w sprawie, w postaci na przykład rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających rzeczywisty koszt utrzymania dziecka.

Sporządzając pozew nie możemy zapomnieć na końcu o jego podpisaniu. Jeżeli występujemy w imieniu małoletniego dziecka pod pozwem podpisuje się rodzic. Jeżeli dziecko osiągnęło już pełnoletność podpisuje się samodzielnie. Gotowy pozew składamy we właściwym sądzie i oczekujemy na termin rozprawy, na której sąd rozpatrzy naszą sprawę.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*