Instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym

Spadek

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Jeżeli nie sporządził on testamentu, mamy do czynienia z kolejnością dziedziczenia określoną mianem dziedziczenia ustawowego. Co jednak w sytuacji, gdy spadek został podzielony w inny sposób, ze względu na testament lub dokonaną darowiznę?

Kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek?

Prawo do zachowku nie przysługuje wszystkim spadkobiercom. Mogą z niego skorzystać wyłącznie zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do dziedziczenia z mocy ustawy. Prawo to nie obejmuje także swoim zakresem pełnego udziału, a jedynie jego część. Jest to odpowiednio połowa wartości lub dwie trzecie, w przypadku gdy uprawniony jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy.

Warto pamiętać o tym, że do wartości zachowku dolicza się darowizny i zapisy windykacyjne. Jeżeli jednak spadkodawca poczynił polecenia lub zapisy zwykłe, ich wartość nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu zachowku.

Nie każda darowizna jest wliczana do zachowku

 Najlepszą odpowiedź na to pytanie udzieli prawnik – To zależy. Przede wszystkim przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się darowizn drobnych, zwyczajowo przyjętych w stosunkach międzyludzkich. Kodeks cywilny nie określa, co jest darowizną drobną, a co już nie. Przy ocenie należy zatem kierować się wytycznymi prezentowanymi przez judykaturę oraz doktrynę, a jeśli ta nie udziela jasnej odpowiedzi – zdrowym rozsądkiem.

Obliczając zachowek należy pominąć także te darowizny, które zostały dokonane przed dziesięciu laty od otwarcia spadku na rzecz osób, które nie są spadkobiercami, ani uprawnionymi do zachowku.

Więcej na ten temat https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Gdy obliczamy wysokość zachowku należnego zstępnemu, należy ominąć także te darowizny, które zostały dokonane przez spadkodawcę w czasie, gdy nie miał zstępnych. Jeżeli jednak mógł się już spodziewać dzieci lub wnuków, darowizny powinniśmy uwzględnić (dokonane na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego).

Jeżeli wyliczamy zachowek należny małżonkowi, nie powinniśmy uwzględniać darowizn danych przed zawarciem małżeństwa. Takim prezentem jest chociażby pierścionek zaręczynowy.

Chcę wystąpić o zachowek, w czym pomoże mi kancelaria prawna?

Miejmy świadomość, że roszczenie o zachowek wytacza się w formie powództwa w trybie procesowym. Wiąże się to nie tylko z koniecznością sformułowania żądania, ale przede wszystkim zadbania o prawidłowy przebieg postępowania dowodowego. Profesjonalny pełnomocnik zastąpi nas przed sądem, zgłosi odpowiednie wnioski dowodowe, a jeśli będzie trzeba podniesie zarzuty lub zgłosi zastrzeżenia do protokołu.

Nie można także wykluczyć, że wyrok, który wyda Sąd nie będzie nam odpowiadał. Wtedy także przyda się profesjonalna pomoc prawna aby sporządzić właściwy środek zaskarżenia.

Przepisy regulujące prawo spadkowe nie należą do najłatwiejszych. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości znacznie lepiej zasięgnąć porady, której może udzielić nam adwokat lub radca prawny. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i potencjalnych konsekwencji finansowych.

Czytaj więcej na stronie Kancelarii https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*