Dokumenty w obrocie gospodarczym

Przepisy prawne obowiązujące w Polsce są skomplikowaną mieszanką praw i obowiązków obywateli. Dotyczą one także podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Najbardziej problematyczną dziedziną stale pozostaje prawo podatkowe, ponieważ to one stanowią główny obiekt zainteresowań ustawodawców. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać określoną kwotę pieniędzy od wystawionych przez siebie dokumentów sprzedaży, jakimi najczęściej są faktury. Jednakże istnieje sposób, by podatku od wystawionej faktury nie wystawiać. Jak to możliwe?

Czym jest faktura pro forma?

W Polsce powstał dokument, który umożliwia przedsiębiorcy nieodprowadzanie podatku do właściwego mu urzędu. Chodzi o dokument, którym jest faktura proforma. Jego idea polega na tym, że choć nazywa się fakturą to w rzeczywistości nie niesie ze sobą konsekwencji, takich jak tradycyjna faktura sprzedażowa. Faktura ta może być przekazywana od przedsiębiorcy do kontrahenta w formie zawiadomienia o realizacji zamówienia, bądź jako element oferty. Strony nie muszą zatem uiszczać wobec siebie należności, a podmiot wystawiający fakturę proforma nie jest zobowiązany odprowadzić kwoty podatku do właściwego urzędu.

Budowa dokumentu

Co należy spełnić, by faktura mogła być nazwana proformą? Przede wszystkim w jej budowie chodzi o wyraźne wskazanie, że dokument ma właśnie taki charakter. Z uwagi na to już w tytule dokumentu należy umieścić słowa „Proforma” lub „Faktura pro forma”. Będzie to wyraźnym znakiem dla kontrahenta, że otrzymany dokument nie jest zobowiązaniem do zapłaty.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*