Dokumenty w obrocie gospodarczym

22 grudnia 2018 Redaktor 2

Przepisy prawne obowiązujące w Polsce są skomplikowaną mieszanką praw i obowiązków obywateli. Dotyczą one także podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Najbardziej problematyczną dziedziną stale pozostaje […]

Korespondencja sądowa

25 lipca 2018 Redaktor 2

W dobie postępu Internetu i komunikacji bezprzewodowej nadal istnieją kanały, które chętnie wykorzystywane są przez instytucje publiczne do kontaktowania się z interesantami. Należą do nich […]